LOREM IPSUM DOLOR

עוד מידע

מערות

Amazing Tour

זהו אתר חובה למבקרים המתעניינים בארכיאולוגיה, נפלא לטיול משפחתי עם ילדים, ומיקומו הנוח מתאים מאוד כנקודת עצירה לסיור קצר של כשלוש שעות במתחם קטן יחסית לפני שממשיכים ליעדים אחרים ברחבי הגליל….

עוד מידע

אטרקציה

Amazing Tour

ציפורי הייתה בעבר בירת הגליל, בה ישבה הסנהדרין ובה נחתמה המשנה על ידי רבי יהודה הנשיא. בציפורי חיה אוכלוסייה מעורבת, ונותרו בה שרידים של עיר יהודית ורומית ועשרות פסיפסים יפהפים מהתקופה הרומית והביזנטית, והם שהפכו אותה לעיר פסיפסים בין-לאומית.

עוד מידע

אטרקציה

Amazing Tour

האתרים הבולטים במגידו הם המוזיאון בו מוצגים דגמים להמחשת המבנה הארכיאולוגי המורכב של התל וסרט, "השער הכנעני" – שער מתקופת הברונזה המאוחרת (1200/1550 לפנה"ס), שרידי הארמון, "שער שלמה" מתקופת הברזל, התצפית הצפונית עוד…

עוד מידע

טיולים

Amazing Tour

תל יקנעם העתיק יושב בפתחו של נחל יקנעם, על צומת דרכים ראשית, שבה עברה דרך הים (וייה מריס). בתל קיימים שרידים מלפני 5000 שנה ועד ימינו, במהלך ההיסטוריה עברו במקום רבים מכובשי הארץ: תחותמס השלישי, יהושע בנון,דוד המלך ועוד…